Algemene Voorwaarden

Webcrafter.nl is eigendom van Sander Touw Company (Kvk nummer: 63688891).

Informatiedisclaimer en Aansprakelijkheid

Ondanks de grote zorg die wordt besteed bij het samenstellen en creëren van de website inhoud kan het voorkomen dat sommige onderdelen onjuist of onvolledig zijn. Aan de op de website getoonde content kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.
Informatie op Webcrafter.nl kan worden gewijzigd zonder aankondiging of verplichting vanuit Sander Touw Company.
Sander Touw Company is niet aansprakelijk voor onjuistheden, onvolledigheden, misbruik door derden of handelingen op basis van de inhoud van Webcrafter.nl en de aangeboden producten. Alle aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor zowel indirecte als directe schade, van welke aard dan ook, die in enig opzicht voortvloeit of verband houdt met Webcrafter.nl en de aangeboden producten en/of diensten.

Copyright

Alle content die op Webcrafter.nl te vinden is zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te gebruiken voor eigen doeleinden, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Meer websitebezoekers?        [Start met bloggen]

Schrijven voor SEO Checklist
>