Marketingdoelstellingen formuleren voor het Nieuwe Normaal

Marketingdoelstellingen formuleren voor het Nieuwe Normaal-webcrafter

Dat het leven aan vele veranderingen onderhevig is, is een les die we dit jaar gezamelijk het leren. Sommige van deze veranderingen helpen ons om verkeerde leefpatronen, zoals het bewust vervuilen van het milieu, voor goed los te laten. Andere maatregelen stimuleren ons om de manier waarop we bepaalde handelingen verrichten, op een inventievere manier aan te pakken. In beide gevallen blijkt het internet een belangrijke schakel te zijn. Vooral ondernemers zetten in het huidige “nieuwe normaal ” dit medium in om aan de marketingsdoelen van hun bedrijf vorm te geven. In dit artikel informeer ik je uitgebreid:

– waarom dit een goede zet is;

– wat de functie van het hebben van dergelijke doelstellingen voor je bedrijf is; en

– leer ik je marketingdoelstellingen voor je bedrijf formuleren en checken

Hierna deel ik wat tips met je, die je op je eigen onderneming kan toepassen.

Het internet als marketinginstrument

Het op de markt brengen van producten en diensten is een enerverend proces. Je investeert er je geld, tijd en inventiviteit in erop vertrouwend dat het genoeg personen uit je doelgroep aanspreekt. Het uiteindelijk doel van deze handeling kan net zo divers zijn als er bedrijven zijn, omdat je als ondernemer uniek bent, wat zich uit in de wijze waarop je jouw bedrijf inricht. En natuurlijk is dat ook te merken aan de manier waarop je je bedrijf en producten presenteert.nDaartoe maakte je tot de jaren negentig gebruik van:

 • radio- en televisie reclames;
 • kranten- en tijdschrift advertenties;
 • billboards, folders en flyers.

Ook het uitwisselen van visitekaartjes, netwerkborrels, vergaderingen, beurzen en dergelijke promotie evenementen behoorden tot de manieren waarop je nieuwe klanten of cliënten tot werven. Tevens stelden deze activiteiten je in de gelegenheid om het contact met je bestaande klantenkring te verstevigen.

Het internet breidde vanaf de jaren negentig deze mogelijkheden uit doordat:

– je als bedrijfseigenaar met behulp van een website je onderneming onder de aandacht van internetters kon brengen;

– je klantcontact via een emailadres kon verlopen waardoor je sneller op vragen kon antwoorden;n- nieuwsbrieven de plaats van flyers en folders innamen ;

– je internationaal bereikbaar werd voor een ieder;

– de technologische ontwikkelingen het bouwen van dynamische websites introduceerde, wat het aanbieden van je producten in een webwinkel vereenvoudigde; en

– de kloof tussen het hebben van een fysieke winkel en een website (in het bijzonder een webwinkel) versmalde vanwege de opkomst van sociale online platformen en andere digitale diensten die de logistieke kant van het zaken doen, opvingen.

Onbedoeld blijkt het internet je als ondernemer dus al die tijd voor deze nieuwe fase in ons menselijk bestaan te hebben voorbereid, aangezien het je in staat stelt handel te drijven zonder dat je echt fysiek contact hoeft te hebben met je klanten of cliënten. Online hoef je ook geen rekening te houden met de verplichte sociale afstand van ander halve meter én kan je met een grote groep consumenten gelijktijdig in contact staan, zonder dat ze bang hoeven te zijn met het covid -19 virus of andere ziektekiemen, besmet te raken.

Degenen die al een goed geoptimaliseerde website hadden merken nu de voordelen van het inzetten van dit medium voor het behalen van hun bedrijfsdoelstellingen.

Maar ook indien je nog niet zo ver was bij het begin van deze pandemie, is het nog niet te laat om daarin veranderingen te brengen. Hoe je dat kunt bewerkstelligen, leer ik je in de volgende alinea’s door je te wijzen hoe ik als online marketeer dit probleem voor een fabrikant van biker maskers heb aangepakt.

Wat is een marketingdoelstelling

Het probleem

“Air Dream Face Fashion ” is een fabrikant van biker maskers, die tot en met eind januari een goede tot redelijke maandomzet had. Zijn maskers boden motorcross beoefenaars en andere bikersport liefhebbers namelijk bescherming tegen stof, wind en andere weersinvloeden tijdens het sporten, terwijl het ze de gelegenheid bood om een statement te maken. Vanwege de goeie prijs kwaliteit verhouding en op grond van de persoonlijkheid van de drager ontworpen print, had mijn klant niets te klagen.

Ofschoon hij ook een fysieke winkel had, kwamen de meeste orders via zijn webwinkel en mond op mond reclame binnen.

Na de uitbraak van corona in ons land en de daaraan gerelateerde overheidsmaatregelen, constateerde hij een terugval in zijn bestellingen. Eerst dacht hij dat het kwam door het feit dat men zo veel mogelijk binnen moest blijven, maar al gauw bleek dat het feit dat men eerder geld uitgaf aan het kopen van mondkapjes die het gevreesde virus helpen filteren, aan de basis van het verminderde aantal bestellingen te liggen. Dat terwijl zijn maskers ook dezelfde bescherming boden, wat hij ook bij de beschrijving van zijn producten aanhaalde.

Mijn analyse van “Air Dream Face Fashion “

Het was dus mijn taak om bovengenoemd bedrijf weer gezond te maken. Daartoe onderwierp ik dit bedrijf op de volgende manier aan een grondige analyse.

Allereerst ging ik de ontstaansgeschiedenis van “Air Dream face fashion ” na: het bleek te zijn ontstaan uit een passie die de oprichter voor de fietssport had, een passie die hij met zijn jongere broer deelde. Deze broer was echter een astmapatiënt, waardoor hij vaak niet mee kon doen met de activiteiten van de bikergroep. Dit veranderde nadat hun ouders een gezichtsmasker voor hem hadden aangeschaft tijdens hun vakantie in Amerika. Aangezien toentertijd dit product niet in Nederland verkocht werd, besloten de oprichters hier verandering in te brengen.

Online en offline marketingdoelstellingen

Uit hun bedrijfsplan bleek dat ze ook andere bikers die vatbaar zijn voor luchtweginfecties wensten te helpen aan deze gezichtsmaskers, waarbij hun klanten zelf konden bepalen welke afbeelding, tekst of een combinatie van beide op de masker terecht kwam. Dit ter onderstreping van hun individualiteit . Ze streefden naar een gemiddelde stijging van jaar omzet van ongeveer 20 procent, met een even hoog aantal nieuwe klanten per jaar.

Om dit doel te bereiken vond hun marketing plaats via advertenties in sportbladen, posters bij clubhuizen en op hun website.

Hun website bleek echter een onsamenhangend geheel te zijn. Ofschoon het was gebouwd met een gemakkelijk te beheren content managementsysteem, zag je als bezoeker gelijk dat alleen de webwinkel regelmatig onderhouden werd. Voor additionele informatie hoefde je dus niet naar de website te browsen. Dit moest dus veranderen. Zo meteen lees je hoe ik dat aanpakte. Voor je dat doet nodig ik je uit om met behulp van onderstaande vragen, je bedrijf kort te analysen.

En hoe zit het met jou eigen bedrijf?
 1. Waarom richtte je je onderneming op? Hoe kwam je op het idee ervoor, wat was je drijfveer?
 2. Wie behoorden tot je doelgroep en is dat intussen veranderd?
 3. Wat was je visie van je onderneming: welke rol wilde je er dus mee spelen in de gemeenschap?
 4. Wat was je missie: waarom voelde je je geroepen om met je product of dienst dit te bereiken, met welk uiteindelijk doel?
 5. Voorgaande vraag leidt tot de vraag naar de marketingstrategie die je tot nu toe gevolgd hebt. Wat heb je allemaal gedaan om je product of dienst onder de aandacht van je doelgroep te brengen?

Deze laatste vraag houdt verband met je marketingdoelstelling, waarvan ik je nu de definitie zal geven.

Definitie marketingdoelstelling

Een marketingdoelstelling is eenvoudig gezegd het resultaat dat je met het op de markt brengen van je product of dienst, wenst te bereiken. Dit kan behalve het vergroten van je omzet zijn ook de volgende resultaten behelzen:

 • naamsbekendheid verwerven en het positioneren van je merk: meerdere personen weten dus van het bestaan van je bedrijf en je bedrijfsactiviteiten af;
 • Een belangrijkere rol gaan spelen binnen een bepaalde branche: onder andere doordat je marktaandeel is gegroeid waardoor je concurrenten rekening met je moeten houden en je hetgeen op de markt gebeurd kunt beïnvloeden;
 • Vergroten van het aantal website bezoekers en klantenbestand;
 • Verkleinen van de onkosten die je maakt.

In de navolgende alinea’s ga ik nader op deze punten in, waarbij de nadruk ligt op de realisatie van online marketingdoelstellingen. Alvorens dat te doen is het handig als je nu voor je zelf bepaalt wat jouw online doelstelling is.

De nieuwe online doelstellingen van Air Dream Face Fashion

Ik had dus nieuwe doelstellingen te formuleren voor Air dream Face Fashion, zodat hun fysieke en online presentatie weer met elkaar in balans raakten. Deze doelstellingen moesten S.M.A.R.T. zijn. Dit hield in dat ze:

 • Specifiek waren,
 • Meetbaar, Acceptabel en Realistisch zijn en ook nog binnen een bepaalde
 • Tijd de gewenste resultaten moeten opleveren.

Daartoe verrichtte ik marktonderzoek zodat ik wist:

  • wat de consumenten aansprak,

waar ze naar op zoek waren,

 • wie de concurrenten van het bedrijf waren,
 • hoe ze hun maskers het liefst kochten
 • en natuurlijk ook of ze van het bestaan van Air Dream Face Fashion afwisten.

Uit dit onderzoek concludeerde ik dat de maskers van het onderhavige bedrijf wel voldeden aan wat men kocht als mondbescherming tegen het corona virus, maar dat men er vooral vanwege het uiterlijk van uitging dat ze slechts voor sportbeoefenaars bestemd waren.

Qua kwaliteit prijs verhouding deed het bedrijf niet onder voor hetgeen door andere leveranciers gepresenteerd werd. Hun sterkste punt bleek het feit te zijn dat het uiterlijk van de maskers door de klant werden bepaald. Hun zwakste punt was gewoon hun website die niet in balans met de rest van hun marketing strategieën bleek te zijn.

In de consultatiesessie die ik naar aanleiding van dit onderzoek met de directeuren van dit bedrijf had, formuleerden we de volgende doelstelling:

Air Dream Face Fashion vergroot haar jaarlijkse omzet met 25% door een betere integratie van haar online en offline presentatie en binnen een jaar haar klantenbestand te laten groeien met 40% te vergroten door het voeren van verschillende online acties.

Zoals je merkt voldoet deze bedrijfsdoelstelling aan alle SMART eisen. Vertaald naar de marketingdoelstelling van dit bedrijf betekent dit dat zij hun omzet en klantenbestand willen verhogen, door hun website te optimaliseren en effectieve online campagnes te voeren.

Het is nu jouw beurt om aan de hand van het voorgaande voor je onderneming na te gaan, hoe het momenteel in de markt staat en van daaruit je nieuw doel of doelen te formuleren.

Van doelstelling naar strategie

Om de doelen van Air Dream Face Fashion te realiseren, schoonde ik de website eerst op. Artikelen gerelateerd aan zoekwoorden die nergens op sloegen of geen verband hielden de werkzaamheden van het bedrijf werden gedelete, linken werden opgefrist terwijl ook de look en feel van de website in overeenstemming met de bedrijfskleuren werd gebracht. Ik maakte ook profielen aan op belangrijke sociale platformen zodat de eigenaren niet meer via hun eigen persoonlijke profielen hun website onder de aandacht van hun vrienden of volgers, brachten. De webwinkel voorzag ik van betere teksten en duidelijkere foto’s, waarbij ik de nadruk vooral ook legde op het feit dat de maskers ook als mondkapjes functioneren. Dit toonde ik met behulp van video’s en artikelen aan op de rest van de website. Het klantencontact bevorderde ik met een chatprogramma terwijl ik een e-logistiek bedrijf inschakelde voor het laten verwerken van de orders.

Het volgende dat ik deed was de website aanmelden bij Google. Ook maakte ik enkele Google Ads campagnes aan met behulp van de nieuwe zoekwoorden, zodat internetters bij het Googlen een advertentie te zien kregen, die ze doorverwees naar een specifieke pagina van de website.

De video’s laadde ik ook op via Youtube en deelde ze van daaruit via Facebook, Twitter en Instagram.

Na deze handelingen was het even afwachten om te zien of deze strategieën het gewenste resultaat opleverden.

Dit bleek het geval te zijn.

Al na twee maanden was er een stijging zichtbaar van het aantal bezoekers van de website. De meeste bezoekers klikten eerst via de Google advertenties door naar de website, maar al gauw was ook waar te nemen dat ze dat vanuit facebook profielen van hun vrienden hadden gedaan. Dit komt doordat die vrienden een bepaalde webpagina van het bedrijf deelden met hun vriendenkring of het hadden geliked, waardoor deze zogeheten backlinks voor website bezoekers zorgden. Dat ze ook nog producten bestelden in de webwinkel betekende dat de marketingstrategie van dit bedrijf geslaagd was. De echte bevestiging kregen we na drie maanden toen de omzet met 30% steeg en het klantenbestand een stijgende trend van 5 – 20% per dag aantoonde.

Je weet dus dat je je ondernemingsdoelen hebt bereikt, als je wat je voor ogen hebt als bedrijfsresultaat, door de strategieën om dat doel te bereiken, realiseert.

5 tips voor het formuleren van marketingdoelstellingen en -strategieën voor je bedrijf

Air Dream face Fashion is dus op de goede weg. Jij kan dat ook indien je deze vijf tips op volgt:

 1. Onderwerp je bedrijf aan een grondige analyse en kijk in hoeverre je bedrijfsplan nog voldoet aan hetgeen de huidige situatie van jou als ondernemer vraagt;
 2. Herformuleer je bedrijfsdoelen, marketingdoelen, visie, missie en strategieën. Dit doe je door marktonderzoek te verrichten, zodat je er achter komt wat je kansen zijn en wat je beter kan nalaten;
 3. Schoon je website op, optimaliseer het of laat dat door mij doen. Breng je fysiek bedrijf en je website dus met elkaar in balans;
 4. Creëer artikelen op je website die interessant zijn voor je doelgroep;
 5. Voer gerichte Google Ads campagnes.

Blijf hierna je offline en online activiteiten monitoren, zodat je tijdig aanpassingen kan plegen.

Het nieuwe normaal zaken doen hoeft dus niet het einde van je onderneming te betekenen. Integendeel geeft het je juist de kans om je online bekendheid te promoten. Ik hoop dat dit artikel je daartoe inspireert. Desgewenst kan je me ook voor een vrijblijvend consult contacteren indien je wilt dat ik je ook help om je bedrijf weer gezond te maken. Dát doe ik graag!

Zelf aan de slag met de SEO en content? Download hier gratis de Schrijven voor SEO-checklist.

Sander Touw is Managing Director van Webcrafter. Enthousiast over het gebruik van technologie om de wereld een betere plek te maken. Gelooft dat technologie kan worden gebruikt om mensen met elkaar te verbinden, informatie te delen en problemen op te lossen. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>